Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest najwyższym odznaczeniem dla nauczyciela. Otrzymała Go, nauczycielka SP34 i instruktorka ZHP, harcmistrz Jadwiga Bogucka-Bąk. Jest założycielką 34 Staromiejskiej Gromady Zuchowej i drużynową „Zuchów Niepokonanych” od ponad już 30 lat.  W Dzień Edukacji Narodowej, 14 października br. w Pałacu Działyńskich, Jadwiga Bogucka-Bąk, nauczycielka SP34 otrzymała z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pana Roberta Gawła, Medal Komisji Edukacji Narodowej-  „Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Jest On ukoronowaniem  misji i wieloletniej działalności Druhny na rzecz dzieci i młodzieży.