Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja Praw dziecka, która została uchwalona 30 lat temu i podpisana przez 193 państwa. Konwencja o Prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca twoje prawa. Państwa, które ją podpisały, muszą przestrzegać zawartych w niej praw.

Wszystkie prawa zawarte w tej konwencji przysługują ci, dopóki jesteś dzieckiem, czyli do ukończenia 18 roku życia.

Prawa, o których jest mowa w tej konwencji, mają wszystkie dzieci, bez wyjątku. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i nikogo nie można dyskryminować.

Pamiętaj.  Jeżeli dzieje ci się coś złego porozmawiaj o tym z pedagogiem szkolnym albo ze swoim wychowawcą lub zadzwoń na bezpłatne numery telefonów zaufania.

Korzystając z własnych praw, nie możesz ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych.

Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany.

 Oprócz praw masz także obowiązki, które powinieneś wypełniać rzetelnie i sumiennie.

MASZ PRAWO DO SWYCH PRAW!

 


 

Pedagog i psycholog szkolny