Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Konkurs - Pejzaż zimowy

Zapraszamy do zabawy w kolejnym konkursie patronowanym przez Samorząd Uczniowski.


Temat: Pejzaż zimowy (dowolna technika (rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, fotomontaż, makieta architektoniczna- pełna dowolność).


Zdjęcie pracy przesyłamy do naszej pani opiekun na adres gabrielawolosz@zsp8poznan.onmicrosoft.com
Nie zapomnijcie się podpisać i klasy, z której jesteście.
Każda klasa może przesłać dowolną ilość prac.
Termin ostateczny mija 6 stycznia 2021 r.
Walczycie o miano najlepszej klasy w szkole.
Konkurs przeznaczony dla klas 1-8.


Zachęcamy serdecznie!