Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

VII Ogólnopolski konkurs plastyczny Powidoki

Zachęcam do udziału w VII Ogólnopolskim konkursie plastycznym Powidoki.
Konkurs przeznaczony dla uczniów od 14 roku życia.

Temat: ŚWIATŁO

Technika:
a) praca na papierze wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie zbliżonym do A-3, płaska lub przestrzenna,
lub
b) Praca wykonana komputerowo (format A3) ukazująca potencjalną sytuację na ulicy, praca w nurcie site specific. Zdjęcie konkretnego miejsca z naniesioną grafiką / rysunkiem ukazującym jak możliwa byłaby realizacja pomysłu w przestrzeni publicznej (zdjęcie należy wydrukować)

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę z załączoną kartą zgłoszeniową i oświadczeniem rodzica/opiekuna.

Prace należ dostarczyć do szkoły z dopiskiem G. Wołosz- konkurs Powidoki do dnia 10 lutego.Regulamin i karta zgłoszeniowa - TUTAJ.