Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Ogólnopolski Dnzień Walki z Depresją

W 2001 r. Ministerstwo Zdrowia ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, którego celem jest edukowanie na temat tej choroby oraz szerzenie informacji  dotyczących możliwości udzielenie pomocy w przypadku jej wystąpienia. Bądźmy uważni w kontakcie z drugim człowiekiem, aby jak najszybciej móc zadziałać i pomóc w przypadku wystąpienia stanów depresyjnych lub depresji.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Dziecięcy  Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

psycholog szkolny