Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO dla klas VIII

Przedstawiamy PLAN DORADZWA ZAWODOWEGO dla klas ósmych
na rok szkolny 2021/2022