Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

KLASA 8C w Muzeum Martyrologii Fort VII

W dniu 15 czerwca klasa 8C  w ramach pogłębiania treści na lekcjach Historii udała się do Muzeum Martyrologii Fort VII, zlokalizowanym przy ulicy Polskiej w Poznaniu. Tam uczniowie mieli możliwość obejrzenia pamiątek po pierwszym na ziemiach polskich nazistowskim obozie koncentracyjnym. Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się też z wystawami okresowymi, poświęconymi życiu w innych obozach koncentracyjnych oraz funkcjonowaniu obozu dla polskich  przesiedleńców w Poznaniu przy ulicy Głównej.