Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Warsztaty z bioróżnorodności w Parku Narodowym "Ujście Warty"

Program zajęć - zobacz