Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Uwaga Rodzice Kandydatów do oddziału przedszkolnego „zerówki szkolnej” w Szkole Podstawowej nr 34

Uwaga Rodzice 

Kandydatów do oddziału przedszkolnego „zerówki szkolnej”
w Szkole Podstawowej nr 34
 

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca
w oddziale przedszkolnym, na wniosek
Rodziców/Prawnych Opiekunów

w dniach 10-24.03.2020.

Druk wniosku wraz z oświadczeniami należy wypełnić elektronicznie na stronie:

 http://www.nabor.pcss.pl/poznan

(oświadczenia do pobrania w zakładce „Dokumenty”)

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami/zaświadczeniami wykazanymi w informatorze dla rodziców, podpisany przez oboje Rodziców

należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej
na pierwszym miejscu wniosku)

 

do Szkoły Podstawowej nr 34

Wnioski wraz z załącznikami należy włożyć do koperty
i opisać: SP34 „zerówka szkolna”

następnie wrzucić do urny umieszczonej
w wejściu głównym do ZSP nr 8

w dniach 10-24 marca 2020

w godzinach 7.00 do 15.00