Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

KONKURS DLA KLAS IV – V

W ramach zajęć z e- profilaktyki ogłaszamy wraz Komendantem Straży Miejskiej konkurs dla klas IV – V pt. „Moje spotkania ze strażnikiem”.

Prace można wykonać w dowolnej formie pisemnej – wiersz, opowiadanie, komiks. Zapisz ją w jednym z formatów pdf, jpg, doc /docx, rtf, odt.                          

Praca powinna mieć metryczkę:

- imię, nazwisko, wiek autora, klasę

- nazwę, adres, telefon, e –mail szkoły

Wykonaną pracę prześlij na mail: pedagog@zsp8poznan.pl   do 27 maja 2020r.

Dla autorów 3 wyróżnionych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

Pedagodzy i psycholog szkolny

 

zobacz plakat