Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Zakończenie roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie przewidujemy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego i oprawy artystycznej.
Wręczanie świadectw przez wychowawców odbędzie  się na placach przed wejściem głównym do szkoły oraz bocznym ( przy placu zabaw)  z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu społecznego.
Obowiązkowe jest posiadanie maseczki ponieważ w przypadku niepogody wręczanie odbędzie się w holu szkoły.
Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej przychodzą z jedną osobą towarzyszącą, natomiast pozostali uczniowie  bez osób towarzyszących.
Odebranie świadectwa w dniu zakończenia roku nie jest obowiązkowe.
Nieodebrane świadectwa będą przechowywane w sekretariacie, a ich odbiór będzie możliwy od 30 czerwca we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-13:00, po zgłoszeniu się w portierni szkoły.
Nauczyciele proszą, aby ze względu na sytuację epidemiologiczną uczniowie nie przynosili kwiatów.
Harmonogram odbioru świadectw  w załączeniu.

Ewa Krawczyk – Dyrektor szkoły

 

harmonogram - zobacz