Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Zebranie Rady Rodziców 30.09.2020 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu zaprasza na spotkanie w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 17.00 rodziców uczniów, którzy zostali wybrani na Przewodniczących Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2020/2021. Spotkanie będzie poświęcone sprawom organizacji pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, w bieżącym roku szkolnym. Proszę o przybycie na plac przed wejściem głównym do budynku szkoły, a z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, o posiadanie maseczek. 

Z poważaniem

Ewa Krawczyk