Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Przedszkole 190

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - zobacz

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH - zobacz