Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

BIBLIOTECZNY Konkurs „PORTRET CHOINKI”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie świątecznym pt.PORTRET CHOINKI”.

 

Regulamin konkursu.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-4 oraz klasy 5-8.

Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują pracę plastyczną w formie płaskiej, na kartce o formacie A4 przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (można zastosować kilka technik plastycznych jednocześnie).

2. Praca powinna przedstawiać choinkę w świątecznym wystroju.

3. Zdjęcie wykonanej pracy należy przesłać do dnia 08.01.2021 r. na adres:

biblioteka@zsp8poznan.pl

W mailu należy podać także imię i nazwisko autora oraz klasę.

4. Rozstrzygnięcie i wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce BIBLIOTEKA dnia 18 stycznia 2021 roku.

5. Prace będą oceniane w dwóch  kategoriach:

  • Klasy 1-4
  • Klasy 5-8 

Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki.

6. Kryteria oceny prac 

- zgodność z tematem konkursu,

- pomysłowość i oryginalność wykonania,

- wkład pracy w realizację zadania konkursowego,

- estetyka wykonania pracy. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy – Zespół Biblioteki im. Emilii Waśniowskiej