Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
w roku szkolnym 2021/2022

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.34.2021 z dnia 13 maja 2021 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Każdy z jedenastu regulaminów dostosowany jest do specyfiki danego przedmiotu, jak i założeń autorskich twórców materiałów konkursowych. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne opisany sposób organizacji konkursów przewiduje różne tryby funkcjonowania szkół, klas lub uczniów. Dlatego też zaleca się wnikliwe i szczegółowe zapoznanie się z treścią regulaminów przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do konkursów.

LINK DO STRONY KURATORIUM (WKO) oraz REGULAMINÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH znajduje się poniżej:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2021/09/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20212022/

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI