Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Warsztaty Design Thinking

W dniu 9 grudnia uczniowie grupy Code for Green uczestniczyli w warsztatach Design Thinking, które przeprowadziła
pani Agata Juzyk z Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Metoda design thinking (myślenie projektowe) wspiera projektowanie produktów, usług i doświadczeń uwzględniających potrzeby użytkowników. Jest ona jednym ze sposobów na kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w przyszłości na rynku pracy takich, jak: kreatywność, umiejętność współpracy, otwartość na dzielenie się wiedzą, aktywne słuchanie, szanowanie odmiennych opinii, poszukiwanie różnorodnych perspektyw która wspiera projektowanie produktów, usług i doświadczeń uwzględniających potrzeby użytkowników. Podstawowym filarem myślenia projektowego jest człowiek i prawdziwe zrozumienie jego oczekiwań, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostarczyć wartościowe rozwiązania. Design thinking nie rozwiązuje problemów, ale pomaga znajdować problemy, z których istnienia nikt wcześniej nie zdawał sobie sprawy, a których rozwiązanie może w znaczący sposób ułatwić nasze życie lub podnieść jego jakość. Sam proces design thinking składa się z 5 podstawowych etapów, które prowokują nas do poszukiwania odpowiedzi na 5 najprostszych pytań: dla kogo projektujemy rozwiązania (empatia), po co to robimy (definiowanie potrzeb), co w związku z tym jesteśmy w stanie zaproponować (generowanie pomysłów), jak to wygląda i co potrafi (prototypowanie) i czy działa (testowanie).