Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

BAZA DANYCH-REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021

Zapraszamy RODZICÓW I UCZNIÓW klas ósmych do zapoznania się z bazą danych o LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH
I BRANŻOWYCH  SZKOŁACH I STOPNIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty  i dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. Znajdują się tam istotne i aktualne informacje np. na temat przedmiotów rozszerzonych, przedmiotów punktowanych przy naborze do szkół ponadpodstawowych.

Warto przejrzeć bazę i poszukać informacji o wybranych szkołach.

 

ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ LINK do serwisu:

 

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie