Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Komunikat dla uczniów klas ósmych

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 (piątek) na placu przed głównym wejściem do szkoły, wg następującego harmonogramu:

godz. 9.00 - klasy 8a, 8c

godz. 10.00 - klasy 8b, 8d, 8e

Zobowiązuję wszystkich do zachowania reżimu sanitarnego.

Ewa Krawczyk - Dyrektor szkoły