Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Oddział przedszkolny

  • Oddział przedszkolny w SP 34 oferuje opiekę w godzinach 6:00-17:00 z całodziennym wyżywieniem.
  • Oddział prowadzi dwóch wychowawców, pod których opieką dzieci przebywają przez cały pobyt w szkole.
  • Oddział przedszkolny posiada odrębną salę lekcyjną z własną toaletą.
  • Dzieci znajdują się pod opieką szkolnego logopedy, mogą również uczęszczać na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Artykuły