Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

KLASA PATRONACKA UAM

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU-

-WYDZIAŁ  NAUK  GEOGRAFICZNYCH  I  GEOLOGICZNYCH

OBJĄŁ  PATRONATEM  KLASĘ  W  NASZEJ  SZKOLE

zobacz

Artykuły