Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Aktualności:
W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
- Zmniejszona jest liczba zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym - 4 zadania otwarte (dotychczas było 6 zadań otwartych)
- Za rozwiązanie zadań można uzyskać 25 punktów, w tym: 15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte.
- Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

Matematyka 2021 - zmiany na egzaminie ósmoklasisty.pdf

Artykuły