Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy w trakcie epidemii COVID–19

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID–19 obowiązujące
w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu.

 

 1. Rodzice uczniów wchodzą tylko do przedsionka szkoły, gdzie przekazują  dziecko  wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który prowadzi je do świetlicy.
 2. Po zakończonych zajęciach uczniów klas 1 – 3 przyprowadza do świetlicy nauczyciel, który miał ostatnią lekcję.
 3. Odbiór dzieci ze świetlicy  następuje w przedsionku  szkoły, po telefonicznej informacji od portiera o przybyciu rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
 4. Dzieci klas pierwszych do przedsionka przyprowadzane są przez nauczyciela świetlicy.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz innych salach dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba. Należy unikać wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
 6. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W sali, gdzie nie można zachować dystansu, ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
 7. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę, a przy odpowiedniej pogodzie, okna w pomieszczeniu  otwarte są cały czas.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny:
  • częste mycie rąk mydłem - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza;
  • ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, pluszaków, samochodów itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 10. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko sprzęty, które można łatwo zdezynfekować według potrzeb.