Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

WRZESIEŃ

01.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

07.09.2021

Integracyjne warsztaty kulinarne dla klas pierwszych

1-5.09.2021

Tydzień informacyjny na temat szczepień przeciw COVID-19

6-12.09.2021

Tydzień przygotowania do szczepienia. Zbieranie zgód od rodziców/prawnych opiekunów

13-19.09.2021

Tydzień szczepień przeciw COVID-19

10.09.2021

Rajd integracyjny klas czwartych

15.09.2021

Zebrania z rodzicami

30.09.2021

Deklaracja wyboru języka nowożytnego na egzamin ósmoklasisty

30.09.2021

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

PAŹDZIERNIK

14.10.2021

Dzień Komisji Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

LISTOPAD

03.11.2021

Konsultacje  z nauczycielami

11.11.2021

Święto Niepodległości (dzień wolny)

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

GRUDZIEŃ

01.12.2021

Konsultacje  z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

22.12.2021

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

06.01.2022

Święto Trzech Króli (dzień wolny)

07.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5.01.2022

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

12.01.2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

17-28.01.2022

Ferie zimowe

31.01.2022

Koniec pierwszego półrocza

LUTY

02.02.2022

Wyniki klasyfikacji i podsumowanie pierwszego półrocza – zebrania z rodzicami

MARZEC

2.03.2022

Konsultacje z nauczycielami

Marzec 2022

Próbny egzamin ósmoklasisty

Marzec 2022

Rekolekcje wielkopostne

KWIECIEŃ

06.04.2022

Konsultacje z nauczycielami

14-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

MAJ

02.05.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022

Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny)

04.05.2022

Zebrania/konsultacje z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

24, 25, 26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

CZERWIEC

01.06.2022

Szkolny dzień sportu

08.06.2022

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

13,14,15.06.2022

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

15.06.2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

16.06.2022

Boże Ciało ( dzień wolny)

17.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Czerwiec 2022

Mam Talent

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC

01.07.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

08.07.2022

Wydanie absolwentom zaświadczeń  wyników egzaminu ósmoklasisty