Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Autor/autorzy

Wydawnictwo

Nr w SzZPN

1.

Wychowanie przedszkolne

0

Kocham przedszkole

Mirosława Pleskota, Agnieszka Staszewska - Mieszek

 WSiP

00/2020/2021

2.

Edukacja wczesnoszkolna

1,2,3

Oto ja. Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu)

Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

1EW/2020/2021

3.

Język polski

4

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl. 4- 8

 

J. Piasta-Siechowicz, 
A.Łuczak,            
A. Murdzek,
E. Prylińska

GWO

1/2020/2021

4.

Język polski

5, 6

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w kl. 4 -6

 

Andrzej Surdej

WSiP

2/2020/2021

5.

Język polski

7

Program nauczania. Jutro pójdę w świat. Świat w słowach i obrazach. Gramatyka i stylistyka.

Klasy 4-8

 

Andrzej Surdej

WSiP

3/2020/2021

6.

Język polski

8

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kl. 4- 8

J. Piasta-Siechowicz,  A. Łuczak,             
A. Murdzek,
E. Prylińska

GWO

4/2020/2021

7.

Język angielski

0

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.

Mariola Bogucka

Macmillan

01/2020/2021

8.

Język angielski

1 - 3

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

Macmillan

2EW/2020/2021

9.

Język angielski

4 - 6

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII, szkoła podstawowa)

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

Macmillan

5/2020/2021

10.

Język angielski

7 - 8

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

Macmillan

6/2020/2021

11.

Język niemiecki

7 - 8

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

dr hab. Anna Jaroszewska

Nowa Era

7/2020/2021

12.

Historia

4 - 8

Wczoraj i dziś-program nauczania historii w klasach 4-8 w szkole podstawowej

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

8/2020/2021

13.

Wiedza o społeczeństwie

8

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej – „Dziś i jutro”

Barbara Furman

Nowa Era

9/2020/2021

14.

Matematyka

4 - 8

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

GWO

10/2020/2021

15.

Informatyka

4  -6

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4-6

Grażyna Koba

Migra

11/2020/2021

16.

Informatyka

7 - 8

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7-8

Grażyna Koba

Migra

12/2020/2021

17.

Fizyka

7 - 8

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

13/2020/2021

18.

Biologia

5 - 8

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej  „Puls życia”

Anna Zdziennicka

Nowa Era

14/2020/2021

19.

Geografia

5 - 8

Program nauczania geografii dla  szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Nowa Era

15/2020/2021

20.

Chemia

7 - 8

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

16/2020/2021

21.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

8

 

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

17/2020/2021

22.

Technika

4 - 6

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Lech Łabęcki

Marta  Łabęcka

Nowa Era

18/2020/2021

23.

Muzyka

4 - 7

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja Muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

19.2020/2021

24.

Plastyka

4

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej  klasy 4-7

Marzena Kwiecień

MAC

20/2020/2021

25.

Plastyka

5,6,7

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

  Beata Mikulik

WSiP

21/2020/2021

26.

Religia

0

Jesteśmy Dziećmi Pana Boga

Komisja Wychowania Katolickiego

WAM

02/2020/2021

27.

Religia

1

Zaproszeni na ucztę z Jezusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Edycja św. Pawła

3EW/2020/2021

28

Religia

2 i 3

W drodze do Wieczernika

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

WAM

4EW/2020/2021

29.

Religia

4 i 6

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

WAM

22/2020/2021

30.

Religia

5

Bóg kocha i zbawia człowieka

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Edycja św. Pawła

23/2020/2021

31.

Religia

7 - 8

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

WAM

24/2020/2021

32.

Etyka

1 - 3

Chcemy być lepsi” program nauczania etyki kl. I-III szkoły podstawowej

Marek Gorczyk

Siedmiogród

5EW/2020/2021

33.

Etyka

4 - 8

Ludzkie ścieżki.

Kompleksowy program nauczania etyki

Anna Ziemska,

Łukasz Malinowski

Siedmiogród

25/2020/2021

34.

Wychowanie fizyczne

4 - 8

Program nauczania w-f dla II etpau edukacji „Magia ruchu”

Urszula Białek, Joanna Wolfart-Piech

 

26/2020/2021

35.

Piłka siatkowa

4, 5, 7, 8

Program szkolenia w sporcie: piłka siatkowa. Dla oddziałów mistrzostwa sportowego, szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych, szkół sportowych

PZPS

 

27/2020/21

36.

Piłka koszykowa

4-8

Program nauczania klas sportowych AZS Poznań o profilu Piłka Koszykowa

Katarzyna Buszewicz i Marcin Jopek

 

28/2020/2021

37.

Pływanie

1, 2, 3,

5, 6, 8

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla Oddziałów Sportowych, Szkół Sportowych oraz oddziałów Mistrzostwa Sportowego i Szkół Mistrzostwa Sportowego

 

ZPZP MSiT

 

29/2020/2021

38.

Wychowanie do życia w rodzinie

4 - 8

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król

Rubikon

30/2020/2021

39.

Doradztwo zawodowe

7 -8

Program doradztwa zawodowego

 

 

31/2020/2021

 

Innowacje pedagogiczne

40.

Edukacja  wczesnoszkolna

1 -3

"Baśnie, bajki i opowiadania wprowadzają nas w realny świat - program innowacji pedagogicznej dla klasy 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej”,

Marzena Gęsicka,

Iwona Małłek

 

6EW/2020/2021

41.

Edukacja wczesnoszkolna

1 - 3

„Mały matematyk”

Ilona Krutnik

 

7EW/2020/2021

42.

Edukacja wczesnoszkolna

1 - 3

" Zakoduj sukces. Kompetencje przyszłości"

Małgorzata Wilczek

 

8EW/2020/2021

43.

Język angielski

7

8b

„Optimise”- klasa z rozszerzonym językiem angielskim

Anna Jedlińska-Tomczak

Katarzyna Niewolak

 

 

32/2020/2021

44.

Matematyka/informatyka

7

8c

Klasa matematyczno-informatyczna

Marcin Czajkowski

Adam Szewczyczak

 

 

33/2020/2021