Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu  w roku szkolnym 2021/2022:

przewodnicząca: ROKICKA MAGDALENA

zastępca: ZERBIN IWONA

zastępca: MARGULSKA KAROLINA

sekretarz: GOŁASZEWSKA ELŻBIETA

skarbnik: GRZYB AGNIESZKA

członek: PIERZANOWSKA AGNIESZKA

członek: FELIŃSKA JOANNA

członek: WASILEWSKA MONIKA

Komisja Rewizyjna:JANOWIAK ANNA, KEMPA JOANNA

 

Dane do kontaktu: Rokicka Magdalena, tel: 501-208-036.