Przedszkole nr 190 w Poznaniu

os. Bolesława Śmiałego 107

60-682 Poznań

tel. 61 8236091 w.11

tel. 506 294 853

przedszkole190@zsp8poznan.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

 

 

ZARYS OBECNY:

Przedszkole nr 190 mieści się w skrzydle Szkoły Podstawowej nr 34 (boczne wejście) i wchodzi w skład

Zespołu Szkolno - Przedszkolenego nr 8.

Jest placówką prowadzoną przez miasto Poznań.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Przedszkole nr 190 jest placówką 8 oddziałową;

- do Przedszkola nr 190 uczęszcza 200 dzieci w wieku 3 do 6 lat;

- dzieci uczęszczają do grup zbliżonych wiekowo;

- w roku szkolnym 2023-2024:

Mrugnięcie Ślimaki 3 latki 

Mrugnięcie Motylki 3 latki

Mrugnięcie Żabki 4 latki

Mrugnięcie Biedronki 5 latki

Mrugnięcie Mrówki 5 latki

Mrugnięcie Pszczółki 6 latki

Mrugnięcie Świerszcze 6 latki

Mrugnięcie Gąsienice 6 latki

- za żywienie dzieci odpowiedzialna jest Firma Pyszoty;

- rekrutacja podstawowa do przedszkola odbywa się w marcu;

- na wolne miejsca po rekrutacji podstawowej ogłasza się rekrutację uzupełniającą;

- przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.

 

INFORMACJE DODATKOWE

- praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w oparciu o założenia i zapisy 

  Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

- zajęcia dodatkowe w przedszkolu: rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna.

- język angielski w każdej grupie w ramach realizacji PPWP.

 

 OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

- w przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system logowania dzieci. Rodzic otrzymuje kartę indywidualną do

  logowania i zobowiązany jest każdorazowo w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka - zalogować

  i wylogować przedszkolaka. Karta kontroluje czas pobytu dziecka w przedszkolu.

- kartę do logowania otrzymują Rodzice na czas pobytu dziecka w przedszkolu.

- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do 20 - tego dnia następnego miesiąca.

- każdy Rodzic otrzymuje hasło do iprzedszkola i tam udostępnione są dwa numery kont do opłat - żywieniowe i godzinowe.

- Rodzic w dwóch przelewach opłaca żywienie i godziny zgodnie z kwotami podanymi w iprzedszkolu.

  (prosimy nie nadpłacać, zawyżać, zaokrąglać podanych kwot).

- stawka żywieniowa na dzień 1 lutego 2024 wynosi 6,38 PLN.

NA GÓRĘ