Przedszkole nr 190 w Poznaniu

os. Bolesława Śmiałego 107

60-682 Poznań

tel. 61 8236091 w.11

tel. 506 294 853

przedszkole190@zsp8poznan.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dokumenty

Dokumenty

 

 

ZMIANY W ZAPISACH STATUTU - UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 01.02.2024r. 

 

Rozdział 9

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 

§ 33

  1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.  W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.
  2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 30 czerwca 2023r. (Uchwała NR LXXXVII/1622/VIII/2023), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1,30 zł za każdą godzinę.
  3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków  – imiennie dla każdego dziecka, w terminie wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę. Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.
  4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.
  5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.
  6. W celu egzekucji administracyjnej  należności pieniężnych  z tytułu opłat za korzystanie: 

a)  z wychowania przedszkolnego; 

b)  z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola;

 Dyrektor Zespołu jest  upoważniony do wykonania  następujących działań:

 a)  prowadzenia działań informacyjnych;

 b)  wystawiania i przesyłania zobowiązanemu upomnień;

 c) wystawiania i przesyłania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych;

 d) innych czynności wynikających z Instrukcji windykacji należności z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także z tytułu  nieuiszczonych opłat za korzystanie z posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola, stanowiącej wytyczne przyjęte  w Przedszkolu nr 190.

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ