Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)”

Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)