Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Konkurs - Matematyka jest wszędzie

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VIII do udziału w konkursie: Matematyka jest wszędzie. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji przedstawiającej Temat Roku np.:

― opis matematyczny wydarzenia historycznego

― historię rozwoju pojęcia matematycznego

― postać matematyka i jego osiągnięcia ― itp.

w dowolnej formie (np. referat, pokaz zdjęć, prezentacja multimedialna, film, scenka, pokaz modelu itp.)

 

Temat Roku: Matematyka w Historii, historia w matematyce

 

Prezentacja odbywać się będzie w ośrodku RODN „WOM” (Bielsko–Biała ul. Legionów 25) w maju lub on-line w czasie rzeczywistym podczas trwania pokazów konkursowych.

Zgłoszenia u nauczycieli matematyki do 03.02.2023 r. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie lub u Pani Julii Hybiak.