Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

PERSPEKTYWY 2023

25 EDYCJA RANKINGU LICEÓW i TECHNIKÓW

Portal Perspektywy w ramach 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, kilka dni temu opublikował zestawienia wskazujące najlepsze polskie licea ogólnokształcące i najlepsze technika.

Licea zostały ocenione w trzech kategoriach: najlepsze licea w Polsce, sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Technika natomiast, zostały ocenione w dwóch kategoriach: najlepsze technika w Polsce, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.


https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings