Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

terminy rekeutacji