Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta od wielu lat aktywnie działa w sferze nieodpłatnej pomocy prawnej. Stara się, aby te działania służyły całej społeczności lokalnej Poznania, a osoby które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mogły skorzystać z profesjonalnej pomocy prawników. Wartym podkreślenia jest fakt, że porady prawne i obywatelskie są świadczone obecnie także w sposób zdalny lub w miejscu zamieszkania klienta. Stanowi to ułatwienie dla osób starszych lub z niepełnosprawnością, które mogą mieć problem z dotarciem na dyżury stacjonarne.


Obecnie na terenie całej Polski działają punkty specjalistyczne, w których porady udzielane są zdalnie, lista tych punktów znajduje się na stronie: https://liblink.pl/eaivkO1HGw - specjalistyczne


W 2023 r. w Poznaniu działają 22 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, w tym 11 punktów specjalistycznych udzielających porad m. in. z zakresu: dysfunkcji w rodzinie, pomocy młodym osobom, w szczególności nieletnim, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doznającym przemocy, prawa rodzinnego, spraw mieszkaniowych, zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, cudzoziemcom. Wizyty umawia się telefonicznie dzwoniąc pod: 61 646 33 44.

 

Więcej informacji:

Plakat informacyjny - TUTAJ

Ulotka informacyjna w języku polskim - TUTAJ

Інформаційна листівка українською мовою

Ulotka informacyjna w języku ukraińskim - TUTAJ