Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA KLAS VII – STOP NARKOTYKOM I DOPALACZOM

10 listopada w ramach realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły  w klasach VII odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Rozmawialiśmy o uzależnieniu od papierosów, alkoholu i narkotyków. Ważnym elementem spotkania było omówienie skutków prawnych związanych z odpowiedzialnością nieletnich w kontekście kupującego, sprzedającego, czy też korzystającego z używek.

Podczas zajęć skorzystano z prezentacji oraz zestawu edukacyjnego „ Drug – box”, aby w przyszłości młodzieży łatwiej było odmówić środków psychoaktywnych. Wiedza w tym zakresie pomoże chronić przed niebezpieczeństwem jakie niosą ze sobą używki.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w zajęciach i ciekawą dyskusję.

 

Pedagog
Iwona Witkoś
Anita Rudna