Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Wykorzystanie aplikacji quizowych na lekcjach

W maju uczniowie klas VII podczas lekcji matematyki wykorzystywali quizy do monitorowania swoich postępów w nauce. Klasa 7c w aplikacji Quizizz rozwiązywała zadania z potęg i pierwiastków, a klasa 7a powtarzała wiadomości z tematu działania na potęgach. Biorąc udział w quizie, uczniowie łączyli naukę z zabawą i mieli okazję utrwalić poznane zagadnienia i sprawdzić poziom swoich umiejętności w przyjazny sposób.

Lekcje są przeprowadzane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: (Nie)zwykła matematyka. Uczniowie wykonali zadanie Zadanie 11 z modułu VIII: Kahoot, quizyzz, wordwall, LearningApps – wykorzystanie aplikacji quizowych do monitorowania postępów uczniów.

 

Małgorzata Rychlik

Julia Hybiak

 

Opiekun projektu

Julia Hybiak

 

 

Nie(zwykła) matematyka