Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Wiosenne harce

Piękna laurka z życzeniami, wykonana ręką druhny Weroniki

i huczne 95 - te urodziny druhny Halinki,

(aktywnie działającej w ZHP, jako sekretarz Komisji Stopni Instruktorskich).

 

 A potem... słodkie zucha Kaydena urodzinki

I koniecznie -  gimnastyka na świeżym powietrzu,

według doktora Jordana,

przez wszystkich bardzo uznawana.

I jak echo niesie,

budowanie szałasów wiele korzyści wszystkim przyniesie.

Zające, Kodeks Dobrych Zachowań

i już  wiosna w pełni!

Na przygody czas!

Zuchy i harcerze idą z druhną Jagodą w las.