Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Mierniki jakości powietrza

W ramach projektu ESA w naszej szkole zostały zainstalowane mierniki jakości powietrza. Wyświetlacz jest zamontowany w holu na parterze przy wejściu do szkoły.

Co 5 minut na monitorze wyświetlany jest uśredniony wynik pomiarów.                                                                                  

W trybie ciągłym mierzone są następujące parametry:

  •  stężenie pyłów,
  •  temperatura powietrza,
  •  ciśnienie atmosferyczne,
  •  wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Wyniki pomiarów dostępne są  na stronie internetowej naszej szkoły oraz na stronie internetowej: https://esa.nask.pl/school/142

Dzięki miernikom możemy  monitorować jakość powietrza  i odpowiednio planować naszą aktywność.