Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w Programie Aktywna Tablica

1. Spotkanie organizacyjne

  • 10.05.2019 r. - podpisanie porozumienia między szkołami i ustalenie celów oraz harmonogramu działań


2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych ( rozwijanie kompetencji nauczycieli
    w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych)

  • historia- kl. 7c – 22.05.2019 r.  - Szkoła Podstawowa nr  34 im. Wojska Polskiego
  • przyroda – kl. 6b - 25.05.2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fidlera
  • wymiana poglądów i doświadczeń

3. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych  na stronie  internetowej szkoły