Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Webinaria z bioróżnorodności

Celem webinariów jest wprowadzenie uczniów i nauczycieli w tematykę bioróżnorodności przed warsztatami w Parku Narodowym "Ujście Warty". Spotkanie było transmitowane on-line do wszystkich pracowni biorących udział w projekcie "Code for green".

W dniu 17 października wysłuchaliśmy wykładu pt. Bioróżnorodność w obliczu zmian klimatu wygłoszonego przezprof. Janinę Borysiak z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z kolei w dniu 21 października wzięliśmy udział w wykładzie pt. Awifauna we współcześnie funkcjonujących ekosystemach wygłoszonym przez dr. Jerzego Ptaszyka, który m.in. pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.