Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

"Skąd się wzięły koziołki na poznańskim ratuszu"

Zajęcia świetlicowe z dnia 14.11.2019 r.

Zajęcia opracowała: Róża Kałczyńska

Temat: Skąd się wzięły koziołki na poznańskim  ratuszu?

Cele główne:

 • poszerzenie wiedzy o swojej miejscowości,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą,
 • utrwalenie zasady pisowni nazw miast, rzek wielką literą,
 • kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych
 • rozwijanie współpracy w grupie

Cele szczegółowe - uczeń:

 • słucha wierszyka, odgaduje ukrytą w nim zagadkę
 • wskazuje Poznań na mapie Polski,
 • odczytuje z mapy nazwę rzeki przepływającej przez Poznań,
 • wypowiada się na temat znanych mu i ciekawych miejsc w Poznaniu,
 • ogląda wyszukane w Internecie zdjęcia tychże miejsc,
 • z uwagą ogląda filmik „Legenda o poznańskich koziołkach”,
 • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące treści legendy,
 • wspólnie z kolegą lub koleżanką układa puzzle przedstawiające poznańskie koziołki, przykleja je do kolorowej kartki i koloruje (praca w parach).

Metody:

 • słowne
 • oglądowe
 • działań praktycznych

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna
 • grupowa jednolita

Środki dydaktyczne: wierszyk o poznańskich koziołkach (zał. nr. 1), tablica multimedialna – mapa Polski na stronie https://www.geografia24.eu/index.php?strona=120_mapa_polski , filmik „Legenda o poznańskich koziołkach” https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg, puzzle „Poznańskie koziołki” – zał. nr 1 (obrazek dzielimy na części – puzzle, dostosowując trudność do wieku oraz umiejętności  dziecka), kolorowe kartki, kleje.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie – odczytanie przez nauczyciela wierszyka-zagadki.
 2. Praca z mapą - odszukanie Poznania na mapie Polski. Określenie jego położenia. Odczytanie nazwy rzeki, która przepływa przez Poznań.
 3. Rozmowa kierowana na temat naszego miasta, jego ciekawych miejsc i zabytków poparta przedstawieniem ich zdjęć wyszukanych w  Internecie.
 4. Obejrzenie filmiku pt. „Legenda o poznańskich koziołkach”.
 5.  Rozmowa na temat treści legendy.
 6.  Praca w parach:

– układanie puzzli „Poznańskie koziołki” (zł. nr 2)

– przyklejenie ułożonego obrazka do kolorowej kartki papieru, pokolorowanie pracy.

 1.  Podsumowanie zajęć, wystawa prac.

 

Załącznik nr 1

„To nie jest bajeczka, możecie mi wierzyć

Dwa małe koziołki mieszkają na wieży.

Kiedy miejski zegar wybije dwunastą,

wychodzą na balkon popatrzeć na miasto.

Tupią kopytkami, kiwają główkami

pocieszne koziołki.

Znaleźć je nie sztuka.

Jest takie miasto nad Wartą

tam koziołków szukaj.”

 

Załącznik nr 2 - zobacz