Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Konto i obowiązujące składki

Numer Konta Rady Rodziców

Rada Rodziców SP nr 34 w Poznaniu
70 1020 4027 0000 1002 1432 5585

Wysokość składki:
- 75 zł za jedno dziecko;
- 100 zł w przypadku rodzeństwa (płatność jednorazowa)