Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

CO? GDZIE? KIEDY?

WAŻNE STRONY INTERNETOWE oraz WYDARZENIA KULTURALNE

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu

https://www.pbp.poznan.pl/

KONKURS

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

 

https://www.pbp.poznan.pl/node/133

 

WOLNE LEKTURY

https://wolnelektury.pl/