Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Świetlica

DzieciCelem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych oraz rozwijania kreatywności. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 17:00.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- plik edytowalny

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- plik PDF

 

REGULAMIN ŚWIETLICY