Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Zuchy

Naszą misją jest wychowywanie młodego pokolenia, pomoc we wszechstronnym  rozwoju i kształtowanie  charakterów, poprzez stawianie im wyzwań.

W naszej szkole działa gromada zuchowa „Zuchy Niepokonane”.

Założyła ją w 1989 r. druhna harcmistrz Jadwiga Bogucka-Bąk i jest jej drużynową. 34 Staromiejska Gromada Zuchowa należy do ZHP, hufca „Piast” Stare Miasto Poznań. Należą do niej zuchy, uczniowie naszej szkoły w wieku od 6 do 10 lat. Zbiórki odbywają się w szkolnej harcówce, w poniedziałki od 16:00  do 17:00.

„Zuchy Niepokonane” są prężnie działającą gromadą.

Zdobywamy zuchowe sprawności zespołowe i indywidualne.

Wyjeżdżamy na obozy, biwaki i rajdy.

Artykuły