Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ 2023

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

05.09.2023

Zajęcia integracyjne z wychowawcą – kl. I-VIII – godz. 9:00 – 12:00

06.09.2023

Zebrania z rodzicami

29.09.2023

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

PAŹDZIERNIK 2023

13.10.2023

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

LISTOPAD 2023

01.11.2023

Wszystkich Świętych (dzień wolny)

08.11.2023

Zebrania z rodzicami

10.11.2023

Szkolne obchody Dnia Niepodległości

GRUDZIEŃ 2023

13.12.2023

Konsultacje  z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

18.12.2023

Kiermasz świąteczny połączony z kolędowaniem

22.12.2023

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne 

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2024

01.01.2024

Nowy Rok (dzień wolny)

17.01.2024

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

31.01.2024

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza 2023/2024

LUTY 2024

02.02.2024

Koniec pierwszego półrocza

05.02.2024

Początek drugiego półrocza

12-25.02.2024

Ferie zimowe

MARZEC 2024

Marzec 2024

Drzwi Otwarte

Marzec 2024

Rekolekcje wielkopostne

Marzec 2024

Próbny egzamin ósmoklasisty (trzy dni)

20.03.2024

Kiermasz wielkanocny

28.03 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

MAJ 2024

01.05.2024

Święto Pracy (dzień wolny)

03.05.2024

Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny)

05.05.2024

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem (przez dziennik Librus)

08.05.2024

Zebrania z rodzicami

22-24.05.2024

Wycieczki szkolne – kl. IV – VII (bez sobót i niedziel)

Maj/czerwiec 2024 – po egzaminach

Wycieczki szkolne kl. VIII (bez sobót i niedziel)

14,15,16.05. 2024

Egzamin ósmoklasisty

30.05.2024

Boże Ciało

CZERWIEC 2024

03.06.2024

Szkolny dzień sportu

05.06.2024

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów
i zachowania

Czerwiec 2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC 2024

Lipiec 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

Lipiec 2024

Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

 

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

13.12.2024

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

17.01.2024

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

05.05.2024

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem (przez dziennik Librus)

05.06.2024

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

ZEBRANIA Z RODZICAMI/ KONSULTACJE

06.09.2023

Zebrania z rodzicami

08.11.2023

Zebrania z rodzicami

13.12.2023

Konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub nieklasyfikacją

31.01.2024

Zebrania z rodzicami - podsumowanie pierwszego półrocza 2023/2024

08.05.2024

Zebrania z rodzicami

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

5.09.2023

Zajęcia integracyjne z wychowawcą (godz. 9.00 – 12.00)

13.10.2023

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

01.11.2023

Wszystkich Świętych

22.12.2023

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024

Nowy Rok (dzień wolny)

12.02-25.02.2024

Ferie zimowe

28.03-2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2024

Święto Pracy

03.05.2024

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

30.05.2024

Boże Ciało

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024