Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

WRZESIEŃ

01.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

07.09.2022

Zebrania z rodzicami

28.09.2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

PAŹDZIERNIK

14.10.2022

Dzień Komisji Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

31.10.2022

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

LISTOPAD

02.11.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.11.2022

Konsultacje  z nauczycielami

11.11.2022

Święto Niepodległości (dzień wolny)

GRUDZIEŃ

07.12.2022

Konsultacje  z rodzicami – powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza

22.12.2022

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

06.01.2023

Święto Trzech Króli (dzień wolny)

11.01.2023

Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

27.01.2023

Koniec pierwszego półrocza

30.01.2023

Rozpoczęcie ferii zimowych i początek drugiego półrocza

LUTY

10.02.2023

Zakończenie ferii zimowych

MARZEC

Marzec 2023

Drzwi Otwarte

Marzec 2023

Rekolekcje wielkopostne

KWIECIEŃ

05.04.2023

Konsultacje z nauczycielami

6-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

MAJ

01.05.2023

Święto Pracy (dzień wolny)

02.05.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2023

Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny)

05.05.2023

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem (przez dziennik Librus)

23, 24, 25.05.2023

Egzamin ósmoklasisty

CZERWIEC

01.06.2023

Szkolny dzień sportu

07.06.2023

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

08.06.2023

Boże Ciało (dzień wolny)

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12,13,14.06.2023

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

23.06.2022

Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC

03.07.2022

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

06.07.2022

Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

07.12.2022 Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem na koniec I półrocza
11.01.2023 Wystawienie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania
05.05.2023 Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem (przez dziennik Librus)
07.06.2023

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i

zachowania

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

07.09.2022 Zebrania  z rodzicami
09.11.2022 Konsultacje z nauczycielami
07.12.2022 Konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub nieklasyfikacją
25.01.2023 Zebrania z rodzicami - podsumowanie pierwszego półrocza 2022/2023
05.04.2023 Konsultacje z nauczycielami
10.05.2023 Zebrania z rodzicami

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2022

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

31.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2022

Wszystkich Świętych

02.11.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11.2022

Święto Niepodległości

22.12.2022

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

30.01-10.02.2023

Ferie zimowe

06-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2023

Święto Pracy

2.05.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05.2023

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

23-25.05.2023

Egzamin ósmoklasisty

08.06.2023

Boże Ciało

09.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023