Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WRZESIEŃ 2023

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

05.09.2023

Zajęcia integracyjne z wychowawcą – kl. I-VIII – godz. 9:00 – 12:00

06.09.2023

Zebrania z rodzicami

29.09.2023

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

PAŹDZIERNIK 2023

13.10.2023

Szkolne obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

LISTOPAD 2023

01.11.2023

Wszystkich Świętych (dzień wolny)

02.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.11.2023

Zebrania z rodzicami

10.11.2023

Szkolne obchody Dnia Niepodległości

GRUDZIEŃ 2023

13.12.2023

Konsultacje – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikacją na koniec I półrocza

18.12.2023

Kiermasz świąteczny połączony z kolędowaniem

22.12.2023

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne 

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2024

01.01.2024

Nowy Rok (dzień wolny)

17.01.2024

Ustalenie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

31.01.2024

Zebrania z rodzicami – podsumowanie pierwszego półrocza 2023/2024

LUTY 2024

02.02.2024

Koniec pierwszego półrocza

05.02.2024

Początek drugiego półrocza

12-25.02.2024

Ferie zimowe

MARZEC 2024

Marzec 2024

Drzwi Otwarte

Marzec 2024

Rekolekcje wielkopostne

Marzec 2024

Próbny egzamin ósmoklasisty (trzy dni)

28.03 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

MAJ 2024

01.05.2024

Święto Pracy (dzień wolny)

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024

Święto Konstytucji Trzeciego Maja (dzień wolny)

05.05.2024

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikacją (przez dziennik Librus)

08.05.2024

Zebrania z rodzicami

22-24.05.2024

Wycieczki szkolne – kl. IV – VII (bez sobót i niedziel)

Maj/czerwiec 2024 – po egzaminach

Wycieczki szkolne kl. VIII (bez sobót i niedziel)

14,15,16.05. 2024

Egzamin ósmoklasisty

30.05.2024

Boże Ciało

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

CZERWIEC 2024

05.06.2024

Wystawienie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów
i zachowania

10.06.2024

Szkolny Dzień Sportu

Czerwiec 2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

LIPIEC 2024

Lipiec 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

Lipiec 2024

Wydanie absolwentom zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

 

TERMINY ZWIĄZANE Z KLASYFIKACJĄ

13.12.2024

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zagrożeniach nieklasyfikacją na koniec I półrocza

17.01.2024

Ustalenie ocen półrocznych z przedmiotów i zachowania

05.05.2024

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikacją (przez dziennik Librus)

05.06.2024

Ustalenie ocen rocznych i końcowych (klasy 8) z przedmiotów i zachowania

ZEBRANIA Z RODZICAMI/ KONSULTACJE

06.09.2023

Zebrania z rodzicami

08.11.2023

Zebrania z rodzicami

13.12.2023

Konsultacje - poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub zagrożeniach nieklasyfikacją na koniec I półrocza

31.01.2024

Zebrania z rodzicami - podsumowanie pierwszego półrocza 2023/2024

08.05.2024

Zebrania z rodzicami

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

5.09.2023

Zajęcia integracyjne z wychowawcą (godz. 9.00 – 12.00)

01.11.2023

Wszystkich Świętych

02.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.11.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.12.2023

Zajęcia z wychowawcą – spotkanie świąteczne

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024

Nowy Rok (dzień wolny)

12.02-25.02.2024

Ferie zimowe

28.03-2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2024

Święto Pracy

02.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

14,15,16.05.2024

Egzamin ósmoklasisty

30.05.2024

Boże Ciało

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024