Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Samorząd szkolny

Skład Samorządu Szkolnego 2022/2023:

Magdalena Szczepaniak 8b - Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Adam Szykuła 8a - I Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego

Maja Nowacka 8d - II Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego

Artykuły