Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu  w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca: ROKICKA MAGDALENA

zastępca: KAROLINA MARGULSKA

zastępca: MARTA WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK

sekretarz: GOŁASZEWSKA ELŻBIETA

skarbnik: IWONA ZERBIN

członek: KAROLINA SATKIEWICZ

członek: KAROLINA KACZMAREK

członek: WARTUR STAWSKI

Komisja Rewizyjna: AGNIESZKA PIERZANOWSKA, MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA-PIĄTKOWSKA

 

Dane do kontaktu: Rokicka Magdalena, tel: 501-208-036.