Przedszkole nr 190 w Poznaniu

os. Bolesława Śmiałego 107

60-682 Poznań

tel. 61 8236091 w.11

tel. 506 294 853

przedszkole190@zsp8poznan.pl

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 Przedszkole nr 190 w Poznaniu wita...

 

Hymn naszego przedszkola

„PRZYJACIELE ZIELONEJ ŁĄKI”

Słowa i muzyka - Małgorzata Wojtkowiak 

1.W naszym mieście, w naszym mieście jest przedszkole,

 gdzie dzieciaki już od rana fajnie bawią się.

 Są Ślimaczki, są Motylki, Żabki oraz Mrówki,

 co radośnie tu spędzają dzień.

Ref: 

/Bo wesoło, bo wesoło, bo wesoło nam tu zawsze mija czas. 

Poznajemy świat przyrody, morze, góry, łąki i zielony las. / BIS 

2. Czy to jesień, czy to zima, czy też wiosna, 

do przedszkola co dzień rano każdy spieszy się. 

Świerszcze, Pszczółki, Gąsienice 

i małe Biedronki chcą dziś także dobrze bawić się. 

Ref: 

/Bo wesoło, bo wesoło, bo wesoło nam tu zawsze mija czas. 

Poznajemy świat przyrody, morze, góry, łąki i zielony las. / BIS

 

 

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci.

W nawiązaniu do działań realizowanych w latach ubiegłych przypominamy, że ubezpieczenie NNW dzieci

i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie należy do zadań własnych gminy.

W związku z tym Miasto Poznań, w tym reprezentujący je kierownik placówki oświatowej, nie jest zobowiązane

do podejmowania działań związanych z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży. 

Rodzice/Prawni Opiekunowie mogą indywidualnie skorzystać z ofert przygotowanych przez agentów 

ubezpieczeniowych, czy zakłady ubezpieczeń.

Przedszkole nie gromadzi danych osobowych, środków pieniężnych, nie zbiera deklaracji  przystąpienia

do ubezpieczenia. Kwestie ubezpieczenia NNW dzieci załatwiają indywidualnie Rodzice/ Prawni opiekunowie. 

 W świetle obowiązujących przepisów, ani dyrektor, ani pracownicy placówki samorządowej, 

ani Rada Rodziców nie może zaciągać zobowiązań, jak również udzielać w imieniu jednostki pełnomocnictwa  

w tym zakresie - być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

 

 

 Informacje na temat 1,5%.

 

 

 

 

NA GÓRĘ