Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU - 2020 r.

Wszystko, co złe, to szuka cienia,
do światła, dobro garnie się.

34 Staromiejska Gromada Zuchowa  Zuchy Niepokonane odebrała Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku odebraliśmy Je 18 grudnia br. od 174 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej Hetman działającej na os. Jana III Sobieskiego. Przekazaliśmy Je, tego samego dnia do parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na os. Bolesława Śmiałego na ręce księdza proboszcza Waldemara Kasprzaka. W poniedziałek zuchy przekazały Je całej szkolnej społeczności, pani Ewie Krawczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34, a następnie wzięły Je do swoich domów. Było pięknie i uroczyście. Podczas ostatnich rorat, w środę 23 grudnia, o godz. 6.30, najdzielniejsze zuchy i harcerze przynieśli płomienie tego Światła do świątyni.


Hasłem przewodnim na ten trudny czas pandemii jest Światło służby.
Zuchy zdobyły sprawność Strażnika Betlejemskiego Światła Pokoju.