Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Doradztwo Zawodowe

"Praca oddala od nas trzy wielkie niedole:

NUDĘ, WYSTĘPEK i UBÓSTWO"

Szkoła bierze udział w akcji "Szacun dla zawodowców", którego celem jest szerzenie świadomości, że wykształcenie zawodowe i techniczne ułatwia start na rynku pracy.
Zachęcamy zarówno rodziców jak i uczniów do zapoznania się ze stroną oficjalną programu: http://zawodowcy.poznan.pl/#home

szacun dla zawodowców

 

Współpracujemy z CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO dla MŁODZIEŻY
w Poznaniu

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży jest placówką
informacyjno - szkoleniową dla uczniów kończących
szkoły podstawowe, zawodowe i średnie.
Jest też ośrodkiem informacji dla nauczycieli zajmujących się problematyką
rynku pracy.

Znajdziesz tam aktualne informacje na temat szkół, rekrutacji i zawodów.

https://www.cdzdm.pl/
https://ko.poznan.pl/

 

 

https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

 Na zajęciach z doradztwa zawodowego korzystamy m.in.
z materiałów i pomysłów na lekcje umieszczonych
na stronie internetowej MAPY KARIER

Interaktywnego i darmowego
narzędzia doradztwa zawodowego w szkole

https://mapakarier.org/

MAPA KARIER

BAROMETR  ZAWODÓW

RYNEK PRACYhttps://barometrzawodow.plBAROMETR

PROGNOZY ZAWODÓW
DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH
na rok 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły