Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Doradztwo Zawodowe

Szkoła bierze udział w akcji "Szacun dla zawodowców", którego celem jest szerzenie świadomości, że wykształcenie zawodowe i techniczne ułatwia start na rynku pracy.
Zachęcamy zarówno rodziców jak i uczniów do zapoznania się ze stroną oficjalną programu: http://zawodowcy.poznan.pl/#home

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poznańskiego Centrum Doradztwa Zawodowego dla dzieci i Młodzieży: http://cdzdm.pl/

                                            

Na zajęciach z doradztwa zawodowego korzystamy min.
z materiałów edukacyjnych zawartych na stronie
MAPA KARIER: https://mapakarier.org

 


MAPA KARIER - Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole.

                                                                                            

 

 

Artykuły