Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego

Opieka zdrowotna

OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

 

 

Opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawują:

  • w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

 

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „Zdrowie” s.c.

 Agnieszka Wielgosik

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godziny 730 - 1505

Telefon
(61) 82 36 091 (wew. 31)

 

  • w zakresie opieki stomatologicznej

 

Przychodnia Perdent

lek. stomatolog Joanna Perek

Gabinet działa w ramach kontraktu z NFZ dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

Gabinet stomatologiczny mieści się na Os. Przyjaźni 127

Godziny przyjęć:
poniedziałek 1000 – 1600
wtorek 10
00 – 1500
środa 10
00 - 1700
czwartek 10
00 - 1800
piątek 1000 - 1500
sobota 1000 - 1500Telefon
(61) 82 87 134
604 208 070
964 131 442

Uczniowie naszej szkoły korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

 

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu co do sprawowanej opieki zdrowotnej przez wymienione podmioty. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniobiorcy realizującego opiekę.